Získejte informace jak efektivně investovat

Objevte výhody dluhopisů...

Investujeme do stále rostoucího nemovitostního trhu a dlouhodobě plníme naše závazky. Přidejte se k našim klientům a investujte do našich dluhopisů. Zhodnocení vašich prostředků bude 8 % p.a., což je v dnešní době příjemný standard. 

Jasný cíl

Zhodnocení peněz vyhledáním vhodné investice do nemovitostního trhu.

 

Osvědčený model

Čerpáme ze zkušeností obou firem z poskytování finančních služeb.

 

Zásady investování s AZ17 invest a.s.

Přímá investice

Klient je majitelem dluhopisu firmy AZ17 invest a.s., čímž se stává i věřitelem společnosti. Víte tedy přesně do jaké společnosti jste finance investovali a jakým způsobem s nimi společnost nakládá.

Spolehlivé zhodnocení

Máme jasně definovaný cíl zhodnocování peněz formou investice do nemovitostí či zajímavých obchodních příležitostí spojených s nemovitostmi v České republice.

Osvědčený obchodní model

Spolehlivost řešení se odvíjí od zkušeností společností APOS CONSULT s.r.o. a LENDERS, a.s. Čerpáme ze zkušenosti s dluhopisovými programy již od roku 2014.

Atraktivní zhodnocení

Možnost zúročit volné finanční prostředky již od 100.000 Kč. Zhodnocení činí 8 % p.a., což je v dnešní turbulentní době příjemný standard.

Pouze v ČR

Jsme ryze česká společnost s českými vlastníky bez skrytých vlastníků. Naše sídlo je reálné a můžete nás navštívit osobně. Námi zakoupené a vlastněné nemovitosti jsou výhradně na českém trhu, který dobře známe.

Často kladené otázky

Pořádek dělá přátele. Proto i my dbáme na čistý stůl v oblasti informací. Nebojte se nás tedy zeptat, rádi vám podáme přesné informace od A po Z. 

Máte-li 100.000 kč, které nebudete v příštích 5 letech potřebovat, pak je pro Vás AZ17 invest a.s. ideální řešení. Za vaši investici získáte dluhopisy společnosti s ročním výnosem 8 % p.a. z vložené částky.

Klasickým příkladem investora jste v době, kdy vám doběhne stavební spoření a rozhodujete se, co dál s penězi. AZ17 invest a.s. pro vás může být zajímavou náhradou za končící stavební spoření, má mnohem vyšší míru zhodnocení. Investujete do nemovitostního trhu při menším objemu financí spolu se zajímavým zhodnocením finančních prostředků.

Vaše investice je na účtech společnosti využita na nákup nemovitosti nebo do obchodní příležitosti (pohledávky) spjaté s nemovitostí. Tímto je zajištěno, že vaše peníze mají vždy reálný základ – nemovitost. Díky tomu jsou vaše peníze ochráněny před výkyvy trhu.

 Vlastnictví dluhopisu je výhradně osoby, která je uvedena na zadní straně dluhopisu s vyznačením jejích identifikačních údajů. Pouze ve výjimečných případech lze po dohodě a rozhodnutí o udělení výjimky dluhopis převést na další osobu.

Jako klient se o nic nestaráte, vše za vás vyřeší společnost. Jste příjemcem peněz očištěných o daň.

Vaše peníze jsou po dobu investice vázány v nemovitostech. Proto lze pouze ve výjimečných případech požadovat předčasné splacení.

Investice do nemovitostí s sebou přináší tržní rizika, spojená s nenadálými výkyvy a může dojít k poklesu hodnoty nemovitosti na trhu vlivem neočekávaných událostí.

Vaše investice není žádným způsobem pojištěna. Vše je založeno na plné důvěře v naši společnost a náš tým profesionálů se zkušenostmi v oblasti nemovitostí či pohledávek.

Dluhopisy neobsahují inflační doložku. Pokud-li míra inflace přesáhne nominální výnos dluhopisu, pak reálný výnos investora bude záporný.

Investice není likvidní, peníze jsou v investici vázané po celou dobu. Emitent (AZ17 invest) má však právo rozhodnout o výjimce z tohoto ustanovení.

Poplatek za sjednání investice do našeho dluhopisu činí 3 % z investované částky. Minimální investovaná částka je 100.000 Kč a dále její násobky.

Na své výnosy si musíte počkat – výnosy jsou vypláceny jednou ročně a na konci emise dochází k výplatě posledního výnosu včetně výplaty investované částky.

Kreditní riziko – schopnost a ochota emitenta (AZ17 invest a.s.) dostát svým závazkům.

Reinvestiční riziko – nejistota týkající se zainvestování vydělaných finančních prostředků za původních podmínek.

Riziko ztráty klíčových osob – podnikání společnosti AZ17 invest vyžaduje vysokou míru odborných znalostí, zkušeností zainteresovaných osob – zaměstnanci a členové volených orgánů. Případný odchod zmíněných osob může mít nepříznivý vliv na fungování společnosti s cílem si udržet a navyšovat obchodní podíl na trhu s případným negativním dopadem na výsledky společnosti.

Tržní riziko – hlavním zdrojem příjmů jsou výnosy plynoucí z nemovitostí. Existuje zde reálné riziko související s turbulentním vývojem cen na trhu s nemovitostmi. To může ovlivnit splácení výnosů dluhopisů a v konečném důsledku i splacení jistiny.

Konkurenční riziko – emitent je malá společnost a existuje zde riziko že obchodní partneři mohou začít preferovat  jiné obchodní partnery a společnosti se sníží tržní podíl s negativním dopadem do hospodářských výsledků.

Klient se nepodílí na řízení, chodu ani směřování společnosti.

Zde budou dokumenty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontaktujte nás

Jsme vám kdykoli k dispozici. Nenechte své peníze spát, když můžou vydělávat. Díky několika letem zkušeností v oboru jsme schopni garantovat efektivitu našeho řešení. Zeptejte se nás na více informací. Rádi pomůžeme.